Phím tắt trên bàn phím

Phím tắt trên bàn phím

Thay vì bấm chuột như phổ thông, từ nay bạn có thể sử dụng bàn phím để sử dụng.