HÃY LỰA CHỌN PHIÊN BẢN MIỄN PHÍ HOẶC TRẢ PHÍ ĐỂ SỬ DỤNG.

DÙNG MIỄN PHÍ
(Phiên bản v.090123)

BẢN ĐẦY ĐỦ

MUA BẢN QUYỀN
(Phiên bản v.090123)

BẢN ĐẦY ĐỦ

HƯỚNG DẪN CÁC ĐÈ FILE CẬP NHẬT PHIÊN BẢN MỚI NHẤT NẾU CÓ
Tóm tắt: Tải phiên bản cập nhật ở “Bản Cập nhật” phía trên > Giải nén > Copy file theo video > Dán vào thư mục chứa phần mềm tiếng cười > Chọn “Replace the file in the destination” nếu có > Mở ứng dụng