Luôn Hiện trên Desktop

Tính năng Luôn hiện giúp bạn giám sát được âm thanh

Hiển thị 27 âm thanh trên 1 màn hình. Với 2 nhóm Hiệu ứng và nhạc nền sẽ giúp bạn tương tác gần 60 âm thanh.