Trộn âm thanh

TRỘN ÂM THANH

Trộn âm thanh – Là tính năng hòa trộn âm thanh cho phép sử dụng 2 hay nhiều âm thanh cùng 1 lúc. Giúp bạn vừa có thể mở nhạc trả kèo, vừa có thể sử dụng hiệu ứng ngắn khác.